Nyinvigning av Trelleborgs Hamn en milstolpe för framtidens kuststad

Efter att under flera år ha varit en bygg- och anläggningsplats är Trelleborgs nya hamn färdig. Fyra nya färjelägen varav en 500 meter lång godskaj står klara, och nyinvigningen sker den 5 april.

– Hamnens nyinvigning och flytt är startskottet för den förändringsresa Trelleborg står inför, där hamnen och staden utvecklas sida vid sida, säger Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande.