Stärkta insatser för elevhälsan efter händelse i Malmö

Elevhälsoteamen på skolorna i Trelleborgs kommun förstärker den närmaste tiden sina insatser för att fånga upp elever som är i behov av stöd och samtal. Orsaken är gårdagens tragiska händelse på Latinskolan i Malmö där två lärare miste livet.

Både på Söderslättsgymnasiet och på kommunens grundskolor kommer personal från elevhälsoteamen att förstärka sina insatser. Det handlar i första hand om att finnas där för att fånga upp elever som mår dåligt och erbjuda samtal till dem som vill och behöver prata om händelsen.

Skolpersonal som vill och behöver erbjuds samtal via kommunens företagshälsovård. Händelsen på Malmö Latinskola kommer också att tas upp på arbetsplatsträffar framöver.

Säkerhetsarbete i Trelleborgs kommun

Samtliga skolledare och vaktmästare i Trelleborgs kommun har nyligen gått en utbildning i pågående dödligt våld (PDV). En krisplan, där pågående dödligt våld ingår, har tagits fram. Nästa steg i arbetet är att implementera planen och genomföra övningar med skolpersonal.

Sedan ett par år tillbaka är skolornas skalskydd en prioriterad fråga inom kommunen, och något som ses över kontinuerligt. Skalskydd handlar om att, på olika sätt, begränsa allmänhetens tillgång till skollokaler.