Behandling av vårdnadshavares och barns/elevers personuppgifter

Bildningsförvaltningen värnar om din och ditt barns personliga integritet och det är viktigt att personuppgifter hanteras korrekt och säkert.

Här hittar du mycket information om hur bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun hanterar dina och ditt barns/elevers personuppgifter i enlighet med GDPR.