Skattesatser

Skattesatser för Trelleborgs kommun för inkomståret 2019. Län 12 – Skåne län.