Upphandling och inköp

Upphandlingsenheten tillgodoser kommunens behov av varor, tjänster och entreprenader genom att genomföra upphandlingar och skapa avtal med rätt kvalité till rätt pris. Detta sker i nära samarbete med kommunens förvaltningar och bolag.

Som upphandlande myndighet måste kommunen alltid förhålla sig objektiv. Upphandlingen måste präglas av öppenhet, proportionalitet och säkra den fria konkurrensen. Vi vill ge dig som företagare bra förutsättningar och goda möjligheter att göra affärer med kommunen.

Vi välkomnar alla företag att lämna anbud i våra upphandlingar. Du bevakar vilka upphandlingar som är på gång och lämnar ditt anbud direkt i vårt upphandlingssystem.