Trelleborgs kommun förbereder boenden för ensamkommande

Trelleborgs kommun arbetar just nu med förberedelser för att snabbt kunna färdigställa två boenden för ensamkommande barn från Ukraina. Tanken är att i god tid ha beredskap för att möta ett eventuellt behov av HVB-hem, hem för vård eller boende, om kommunen i närtid kan komma att ta emot ensamkommande barn från krigets Ukraina.