Familjehem

Det finns många olika anledningar till att ett barn inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. Gemensamt för alla barnen är att de behöver en ny familj som tar emot dem i sitt hem. Målet är att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till hela uppväxten.

Varför kan ett barn inte bo kvar hos sina föräldrar?

När det handlar om yngre barn beror det nästan alltid på att föräldrarna har problem, till exempel missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa. Är man i en sådan livssituation kan det vara svårt att ta hand om sitt barn tillräckligt väl, även om det är vad man allra helst vill. Andra vuxna behöver då hjälpa till för att barnet ska få det tryggt i sin vardag.

Det finns också barn som har så stora svårigheter att föräldrar inte räcker till, hur mycket de än försöker. Det gäller framför allt när det är en tonåring som föräldrarna söker hjälp för. Föräldrarna behöver hjälp av flera vuxna för att komma tillrätta med tonåringens problem. Ibland kan en del av den hjälpen vara att tonåringen bor med andra vuxna än föräldrarna.

Behöver du eller ditt barn ett familjehem?

Har du och ditt barn behov av en familj som tar hand om barnet på heltid under en kortare eller längre period? Ring kundtjänst och be att få prata med socialtjänstens mottagningsgrupp.

På webbplatsen Koll på soc finns mer information om familjehem

Om du redan bor i ett familjehem och vill veta mer om dina rättigheter finns mer information hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Vill du bli familjehem?

Om du är intresserad av att bli familjehem kan det vara bra att känna till några saker.