Barn och skola

Trelleborgs kommun har skolor,
förskolor och fritidshem
till alla barn som bor här.

Förskola

Förskola är för barn
som är mellan 1 och 5 år.
När barnet blir 6 år
kan det gå i förskoleklass.

Fritidshem

På fritidshem kan barn vara
på morgon och eftermiddag.
Före och efter deras förskola eller skola.

Grundskola

Grundskola är gratis skola
för barn som är mellan
7 år och 16 år.

Gymnasieskola

Efter grundskolan
kan du läsa på gymnasieskola.
Gymnasieskolan är gratis.