Förskola

Förskola är för barn
som är mellan 1 och 5 år.

Barn kan vara i förskola
när deras föräldrar jobbar.

På förskolan får barnen
träffa andra barn och lära sig nya saker.

Föräldrarna betalar en avgift
för barnets plats på förskolan.

Sök senast 4 månader innan
ditt barn ska börja förskolan.

Förskoleklass

Från och med att barnet fyller 6 år
och till barnet börjar skolan
kan det gå i förskoleklass.

Förskoleklass förbereder barnet
på att börja skolan.

Kontakt

Har du frågor om förskola
och hur du söker plats på förskola,
kan du skicka e-post
till admin.forskola@trelleborg.se.