Jätteiden käsittely ja kierrätys

Trelleborgin kunta vastaa kotitalousjätteiden noutamisesta ja niiden oikeasta käsittelystä.

Pientalon- ja kiinteistönomistajilla tulee olla sopimus jätteiden noutamisesta.

Tärkeää tietää jätteiden noutamisesta

  • Kunta noutaa jätteet kaikkina päivinä maanantaista perjantaihin, myös pyhäpäivinä. Jäteastioiden tulee olla noutopaikalla viimeistään kello 6.00 noutopäivänä.
  • Jäteastiat on sijoitettava näkyvälle paikalle enintään 3 metrin päähän ajokelpoisesta tiestä tai muulle sovitulle paikalle.
  • Kuljetustien tulee olla hyväkuntoinen. Kiinteistönomistajan tulee joka vuosi tarkistaa ajotien lähistön kasvillisuus (puut, pensaat, pensasaidat). Tiet on pidettävä kunnossa talvellakin ja lumet luotava niiltä tarpeen vaatiessa.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää jätteiden käsittelystä tai kierrätyksestä, ota yhteys Trelleborgin kuntaan sähköpostitse avfall@trelleborg.se tai puhelimitse 0410-73 30 00.