Suomen kielen hallintoalueesta

Trelleborgin kunta on yksi suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvista kunnista.
Se tarkoittaa sitä, että Trelleborgin kunta saa rahaa Trelleborgin ruotsinsuomalaisten aseman vahvistamiseksi.

Esikoulu ja koulu

Trelleborgin kunnassa asuvilla lapsilla on oikeus kokonaan tai osittain suomenkieliseen esikouluun. Suomen äidinkielenopetusta toivoneet lapset ovat sitä myös saaneet.
Lisätietoa esikoulusta

Vanhustuki

Trelleborgin kunnan vanhustenasunnoissa asuvilla on oikeus kokonaan tai osittain suomenkieliseen vanhushuoltoon. Useissa Trelleborgin kunnan vanhustenasunnoissa sekä kotipalvelussa on suomenkielistä henkilökuntaa.
Lisätietoa vanhushuollosta

Asiointi kunnan kanssa

Kaikilla on oikeus käyttää suomea asioidessaan suullisesti tai kirjallisesti Trelleborgin kunnan kanssa, mikäli kunta on asiassa päätöksentekijä. Sinulla on myös oikeus saada kirjallinen käännös päätöksestä. Kunta varaa erikseen ajan ja paikan suomenkielistä palvelua varten.

Tällä hetkellä mahdollisuus käyttää suomea yhteydenotoissa Trelleborgin kuntaan on rajallinen. Tavoitteemme on vastaisuudessa parantaa suomenkielisiä palveluja entisestään.

Kulttuuri ja kieli

Trelleborgin kunnan tulee suojella ja edistää suomen kieltä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria. Sen tulee edistää lasten suomenkielisen kulttuuri-identiteetin kehittämistä ja suomen kielen käyttöä.

Trelleborgin kirjastoon on ostettu suomenkielisiä kirjoja ja äänikirjoja sekä lapsille että aikuisille. Lapsille järjestetään myös suomenkielistä toimintaa ja esityksiä.

Neuvonpito

Trelleborgin kunta tarjoaa ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.