Äidinkieli

Koulu tarjoaa äidinkielenopetusta lapsellesi. Äidinkielenopetuksen tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisuus kehittää kaksikielinen identiteetti.

Jos oppilaan huoltajista toisella, tai molemmilla, on toinen äidinkieli kuin ruotsi ja kieltä käytetään päivittäisessä kanssakäymisessä oppilaan kanssa, oppilaalla on oikeus sen kielen opetukseen

  • jos oppilaalla on kielen perustiedot.
  • jos oppilas toivoo sellaista opetusta.

Kunta tarjoaa seuraavien kielten äidinkielenopetusta, vaikkei kieli olisikaan kodin jokapäiväinen seurustelukieli: saame, suomi, meänkieli, romani chib ja jiddisch.

Äidinkieli on erillinen opetusaine, ja oppilaat saavat äidinkielen arvosanan 6. vuosikurssista lähtien.

Kunta on velvollinen järjestämään äidinkielen opetusta, jos muutama oppilas sitä toivoo.

Kunnan tulee järjestää äidinkielenopetusta vain jos saadaan sopiva opettaja.

Vähemmistökielet

Kuntamme tarjoaa seuraavien kielten äidinkielenopetusta vaikkei kieli olisikaan oppilaan kodin jokapäiväinen seurustelukieli: saame, suomi, meänkieli, romani chib ja jiddisch.

Kunta on velvollinen järjestämään vähemmistökielten äidinkielenopetusta oppilaiden lukumäärästä riippumatta.

Kuntamme kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja tarjoaa siksi äidinkielen opetusta jopa kolmannen polven suomalisille. Esikoulussa tarjoamme kaikille suomalaistaustaisille lapsille äidikielen tukiopetusta.