Esikoulun, pedagogisen hoidon ja vapaa-ajankodin taksat

Kunnassamme noudatetaan enimmäismaksusääntöjä. Korkein lasta kohti perittävä maksu esikoulusta ja pedagogisesta hoidosta on 1 313 kruunua. Korkein lasta kohti perittävä maksu vapaa-ajankodista on 875 kruunua.

Lapsesta tai lapsista perittävä maksu lasketaan perheen kuukausitulojen perusteella.

Tuloja ovat esimerkiksi:

 • bruttopalkka (ennen veroja)
 • eläke (ei lapseneläke)
 • lapsen hoitoavustus
 • sairauskorvaus
 • vanhempainraha
 • työttömyyskorvaus
 • koulutusavustus
 • perheavustus
 • tietyt elinkeinotoiminnasta saadut tulot.

Seuraavat tuet ja avustukset eivät ole tuloja:

 • asuntoavustus
 • lapsilisä, monilapsikorotus
 • toimeentulotuki
 • elatusavustus tai elatustuki
 • opintoraha

Jos perheen kuukausitulot ovat 43 760 kruunua tai enemmän, peritään enimmäismaksu.
Jos perheen kuukausitulot ovat alle 43 760 kruunua, maksu peritään eri prosenttimäärien mukaan.

Prosenttimäärät määräytyvät:

 • Sen mukaan, montako lasta perheessä on. Jos lapsia on enemmän kuin kolme, maksu peritään kolmesta nuorimmasta. Nuorin lapsi lasketaan lapseksi numero 1.
 • Sen mukaan, käyvätkö lapset esikoulua vai vapaa-ajankotia.