Buss, båt och tåg

Till Trelleborg kan du enkelt ta dig med både buss, båt och tåg, och trafikslagen spelar en viktig roll för kommunen – idag och historiskt.