Ung i kommunen

Barn och ungdomar i Trelleborgs kommun erbjuds möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser.

På fritidsgårdarna jobbar fritidsledare med lång erfarenhet, hög kompetens och stort engagemang. Fritidsledarna har ett nära samarbete med skola, socialförvaltning och polis i arbetet med barn och ungdomar. En av många arbetsuppgifter är att vara fritidsledare på stan när det krävs.