Köldmedia

Köldmedier används i bland annat värmepumpar, kyl-, frys- och ventilationsanläggningar. De betecknas med R och ett nummer samt delas in i olika kategorier. Köldmedium som CFC och HCFC bidrar till växthuseffekten och bryter ner ozonskiktet medan HFC endast bidrar till växthuseffekten.

Information om köldmedia riktar sig till verksamhetsutövare där anläggningar med köldmedia finns.

Läs mer om köldmedia.