Naturvård, parker och vattendrag

I kommunen finns ett stort antal naturområden som alla har sitt unika växt- och djurliv. Oavsett om intresset är ovanliga fåglar, huggormar, blommor, växter, fjärilar och fladdermöss eller fiske, vandringsleder och skogsmiljö, så finns det en naturupplevelse att vänta runt hörnet. Parker och natur på kommunal mark i Trelleborgs kommun förvaltas av kommunen.