Övre och Stadsparkskvarteren

Trelleborgs kommun växer och utvecklas. Endast ett stenkast från Stadsparken, Stortorget, verksamheter och kollektivtrafik har Trelleborgs kommun nu möjliggjort för en förtätning av ett större område, Övre och Stadsparkskvarteren. Fullt utbyggt beräknas Övre och Stadsparkskvarteren innehålla cirka 600 bostäder med inslag av verksamhetslokaler på strategiska platser, ett mobilitetshus samt en förskola.

Trelleborgs kommun har även planerat för att utvidga Stadsparken norrut med en unik temalekplats. Lekplatsen kommer att ha temat ”Hela havet stormar” och erbjuda utmaningar och lek för barn i alla åldrar. Inom temalekplatsen kommer det även finnas grönytor och sittplatser med möjlighet för vila och återhämtning.

I början på december 2020 ska planerna börja bli verklighet. Området har spärrats av och spaden satts i marken. Så här påverkas trafik och parkering.