Så beräknas din avgift inom vård och omsorg

Maxtaxan sätter gränser för vad kommunen får ta ut i avgift från den enskilde. För år 2022 är maxtaxan 2 170 kronor per månad. För att kunna fatta beslut om vilken avgift du ska betala måste vi först räkna ut ditt så kallade avgiftsutrymme.

Här får du veta mer om hur din avgift beräknas.