Vård och omsorg, avgifter

När du får vård- och omsorgsinsatser baseras avgiften på din inkomst. Det finns en högsta avgift, det som heter maxtaxa, som bestäms enligt socialtjänstlagen. Maxtaxan är 2 170 kronor per månad för 2022.

Avgiftens storlek beror på:

  • vilka insatser som har beviljats
  • inkomster
  • boendekostnad
  • förbehållsbelopp.

Mer information om hur din avgift räknas ut

Avgifter vård och omsorg 2022