Färdtjänst, avgifter

Taxan för färdtjänst är fastställd av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun. Priserna gäller för resor inom Skåne.