Coronaviruset

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Vissa råd och rekommendationer ligger dock fortfarande kvar.

Råd och rekommendationer efter 9 februari

  • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Ta del av gällande råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kommunen agerar utifrån beslut på nationell och regional nivå samt med stöd av Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer.

Information about the coronavirus in other languages

At krisinformation.se you can find information about the coronavirus in different languages.

Vaccination mot covid-19

Det är Region Skåne som ansvarar för vaccineringen mot covid-19 i hela länet.

Ta del av information om vaccin mot covid-19 på 1177.se 

Vaccinationsbevis