Regler för konstgräs

Föreningar som bedriver verksamhet eller arrangerar match på konstgräsplanen ansvarar för att reglerna efterföljs och att det är rent och snygg på och vid sidan av planen innan området lämnas.

Sport-tejp och annat skräp ska plockas bort från konstgräsplanen och även från sidoytorna efter avslutad träning eller match!

Grindarna ska låsas. Fel eller skador som upptäcks på konstgräsplanen ska snarast meddelas kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0410-73 38 59 eller e-post kulturfritid@trelleborg.se.

Nedsmutsade skor

Skor rengörs före inträdet för att inte dra in jord och smuts på planen.

Skruvdubb

Användning av skruvdubb är förbjudet på konstgräsplanen.

Drycker

Alla drycker, utom rent vatten, ska hållas utanför konstgräsytan.

Fordon

Bilar, mopeder och cyklar är förbjudna inom området.

Rökning

All rökning inom området är förbjuden!

Hundar

Hundar är förbjudna inom området.

Respektera!

Snus, tuggummi och godis är direkt olämpligt att hamna på konstgräset – använd papperskorg!