Koppel på hund

Jaktlagen och de lokala ordningsföreskrifterna gäller för koppel på hund. Trelleborgs kommun har ett antal hundrastgårdar i kommunen och vi ser även hundbadet som en hundrastgård. Här får man ta hänsyn och tala med varandra om man vill ha sin hund utan koppel. Du har alltså ansvaret för din hund!

Vi har fått många frågor gällande koppel på hundbadplatsen och det finns inga specifika regler för hundbadplatsen, vi kategoriserar den alltså som en hundrastgård. Man får vädja till sunt förnuft och respekt för varandra. Rimligtvis tar du som hundägare ett specifikt ansvar för din hund.

Detta går att läsa i jaktlagen:

”Från den 1 mars till den 19 augusti skall hundar som är utomhus hållas kopplade eller så att de omedelbart kan kopplas.” (Jaktlag 51 §) och utan markägarens eller jakträttshavarens tillstånd får en hund inte hållas okopplad på någon annans område.” (Jaktlag 53 §)
I ordningslagen ges närmare föreskrifter om att hålla hundar kopplade inom tätorter, men i övrigt grundar sig skyldigheten att hålla hundar kopplade på jaktlagen.
Hundägare har ofta den missuppfattningen att hundar kan hållas okopplade utan övervakning i skogen och på landsbygden. Enligt jaktlagen får hundar emellertid inte hållas lösa på någon annans mark utan markägarens eller jakträttsinnehavarens tillstånd.”