Försäkringar

Trelleborgs kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Protector.

Hur gör jag för att anmäla en skada eller ett olycksfall?

Om personen som blivit skadad omfattas av olycksfallsförsäkringen ska skadan eller olycksfallet anmälas direkt till försäkringsbolaget.

Skadeanmälan görs direkt på försäkringsbolaget Protectors webbplats.

När det gäller försäkringsfrågor vänder du dig i första hand till försäkringsbolaget. Skulle det uppstå problem, så tveka inte att höra av dig till säkerhetsenheten i Trelleborgs kommun.

E-post: sakerhetsenheten@trelleborg.se

Övriga frågor

Kontakta Protector via telefon eller e-post om du har andra frågor.

Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se