Resor och inneboende

Elever i grund- och gymnasieskolan kan under vissa förutsättningar vara berättigade till skolskjuts, resebidrag eller inackorderingsbidrag.