Förskola och pedagogisk omsorg

Förskoleverksamheten vänder sig till barn från ett års ålder till dess att de börjar i förskoleklass/grundskola. I Trelleborg bedrivs verksamheten i form av förskola och öppen förskola.