Hälsoskydd

Målsättningen med samhällsbyggnadsnämndens hälsoskyddsarbete i Trelleborgs kommun är att ge dig som kommuninvånare en tillvaro som inrymmer god hälsa och livsmiljö.

Detta görs bland annat genom tillsyn av olika lokaler, anläggningar och verksamheter, men också på andra sätt genom förebyggande arbete. Har du synpunkter eller klagomål kan du ta kontakt med verksamhetsutövaren eller samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid anmälningar eller klagomål som kommer till samhällsbyggnadsförvaltningen görs en utredning och vid behov fattas beslut om försiktighetsmått/åtgärder i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa.