Livsmedel

Dålig hantering av livsmedel kan få stora konsekvenser för många människor. Kommunen är skyldig att bedriva livsmedelskontroll så att du som konsument kan få säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet.

Livsmedelsverket har uppskattat att 500 000 personer årligen insjuknar i livsmedelsburna sjukdomar. Ungefär hälften blir sjuka av mat lagad hemma och den andra hälften av mat producerad inom livsmedelsindustri eller storhushåll. För en kommun av Trelleborgs storlek skulle det betyda att drygt 2 000 personer per år eller cirka 6 personer per dag blir sjuka av maten de äter. Förutom personligt lidande innebär detta naturligtvis stora kostnader, inte minst för samhället.

Samhällsbyggnadsnämnden är den kontrollmyndighet som arbetar för att du som konsument i Trelleborgs kommun ska kunna köpa och äta livsmedel och vatten som är av god kvalitet och som inte orsakar ohälsa, varken på kort eller lång sikt. Detta görs genom kontroller av bland annat restauranger, butiker, bagerier, skolkök och daghem.

I Trelleborgs kommun finns ca 360 registrerade livsmedelsverksamheter.