Sydkustens vattenvårdsförbund

Sydkustens vattenvårdsförbund undersöker kustvattnens status och utveckling längs med sydkusten. Vattenvårdsförbundets medlemmar är både företag och kommuner.

Genom samordningen sker arbetet effektivare för en bättre miljö samtidigt som kunskapen om kusten ökar. Sydkustens Vattenvårdsförbund bildades 1992, och har sedan 1993 utfört undersökningar längs skånska sydkusten. Mätningarna har omfattat hydrografi (temperatur, salthalt, syre, närsalter), växtplankton, makroalger, ålgräs, fintrådiga alger, bottenfauna och miljögifter i blåmusslor.

Resultaten publiceras på förbundets webbplats www.vattenvardsyd.se.