Näringslivssatsning i östra Trelleborg

Öster om Trelleborgs tätort finns ett verksamhetsområde med stora möjligheter. Här finns 500 miljoner potentiella kunder inom 50 mils radie och goda kopplingar till nationellt järnvägsnät och sjöfart. Genom att utveckla Business center Trelleborg satsar kommunen på näringslivsutveckling och multimodala transportlösningar.