Brandskyddsdokumentation

I samband med att du ansöker om bygglov eller anmäler nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad som påverkar brandskyddet måste du lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Dokumentet redogör för hur det tekniska brandskyddet är utfört i byggnaden och hur det ska underhållas.

Kontakta oss om du är osäker på om du behöver göra en brandskyddsdokumentation för ditt byggprojekt.

Skriftlig redogörelse för brandskyddet (självbetjäningssidor)