Livsmedel

Om du ska starta en verksamhet som bereder, bearbetar, behandlar, hanterar eller säljer livsmedel i organiserad form måste du registrera din anläggning hos kommunen innan du startar. Ditt företag omfattas av livsmedelslagstiftningen och du är ansvarig för att maten är säker att äta och att livsmedlet är rätt märkt.