Social jour

Sociala jouren syd kontaktar du för att få hjälp med akuta barnärenden, missbruksärenden och relationsvåld när socialtjänsten har stängt.

Om du eller någon i din närhet behöver akut hjälp av socialtjänsten på kvällar eller helger och det inte kan vänta till nästkommande vardag kontaktar du social jour genom att ringa SOS Alarms nödnummer 112.

Social jour kan ge råd och stöd till en tillfällig lösning tills socialtjänsten öppnar.