Förebyggande hembesök

Du som fyller 80 år har möjlighet att, i förebyggande syfte, få ett kostnadsfritt hembesök av oss. Syftet med hembesöket är att du ska bevara hälsan och förmågan att fungera aktivt och självständigt så länge som möjligt.

Besöket är frivilligt och erbjuds alla i kommunen som under året fyller 80 år.

Det är vår äldrelots som gör hembesök. Besöket är gratis och vår personal har tystnadsplikt.

Du får råd och tips kring frågor som kan komma när du blir äldre. Du får också information om olika insatser som kommunen kan erbjuda.

Coronaviruset

Med anledning av coronaviruset ersätts hembesöken just nu med telefonsamtal.