Anhörigcenter

När du stödjer, hjälper eller vårdar en anhörig kan det hända att du glömmer bort dig själv. Anhörigcenter erbjuder stöd för att underlätta vardagen för dig.

Anhörigcenter erbjuder:

  • Mötesplats för anhöriga
  • Samtalsgrupper, samtal och rådgivning
  • Besök i hemmet
  • Föreläsningar och utbildningar
  • Information om kommunens verksamhet
  • Hälsofrämjande aktiviteter

Anhörigcenters råd och stöd är gratis. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.