Åtgärdspaket för näringslivet

Trelleborgs kommun har satt in ett antal åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet under och efter coronapandemin. Vi följer upp punkterna i åtgärdspaketet och justerar vid behov efterhand som situationen förändras.