Hem från sjukhus

Det är viktigt att känna sig trygg när man ska komma hem efter att ha varit på sjukhus. Med hjälp av hemstödsteamet kan personer komma hem direkt och få en god och säker vård och omsorg.

Hemstödsteamet kopplas in när någon blir utskriven från sjukhuset och är i behov av fortsatt vård och omsorg. Ibland är det svårt att veta hur vardagen ska fungera när du kommer hem och inte vet hur du ska göra med saker som du tidigare har klarat av själv.

Hemstödsteamet möter upp i hemmet och arbetar de närmaste två veckorna med att kartlägga behov, vårda och rehabilitera vårdtagaren.

Innan den här perioden är slut genomförs ett uppföljningsmöte för att se över det fortsatta behovet av stöd.