Klaga/reklamera

Reklamation innebär att du kontaktar säljaren och berättar att du inte är nöjd med en vara eller en tjänst som du köpt. Du berättar också varför du inte är nöjd. Säljaren ska då rätta till felet, till exempel genom att reparera varan, ge dig en ny vara eller tjänst eller ge dig pengarna tillbaka.

För att du ska kunna reklamera något krävs att felet fanns från början. Du får alltså inte själv ha orsakat felet.

Din rätt att reklamera gäller i 3 år från det datum du tagit emot varan eller tjänsten. Du kan ha fått en garanti som är kortare än 3 år, men det förkortar alltså inte reklamationstiden. För en del tjänster har du reklamationsrätt i 10 år, det framgår i konsumenttjänstlagen.

Så här gör du för att klaga/reklamera

Klagobrev

Om du fått en räkning för en vara du inte beställt, vill ångra ett köp, det är fel på varan du har köpt eller om leveransen av varan är försenad ska du kontakta butiken/näringsidkaren du har köpt varan av och tala om för de att du är missnöjd.

Genom Konsumentverkets klagoguide kan du få hjälp med att klaga på/reklamera en vara eller en tjänst till en näringsidkare. I klagoguiden finner du även information om hur du går tillväga för att klaga på/reklamera en vara eller tjänst till en privatperson.

Kontakta konsumentvägledning

Om du behöver rådgivning om hur du ska reklamera kan du kontakta kommunens konsumentvägledare. Vi besvarar dina frågor när du inte är nöjd med en vara eller en tjänst du köpt.

Anmälan

Kommer inte du och näringsidkaren fram till en lösning kan du som konsument anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden. Information och blanketter hittar du på deras webbplats.