Boendestöd

Kommunens socialpsykiatri kan ge dig som har psykisk funktionsnedsättning stöd i din hemmamiljö. Boendestöd är en social och praktisk stödinsats som ska stärka din förmåga att hantera vardagslivet i och utanför ditt hem.

Boendestöd kan erbjuda:

  • motiverande samtal
  • social träning
  • stöd i att bryta social isolering
  • stöd och vägledning i vardagen
  • Praktiskt stöd i hemmet
  • stöd i kontakten med sjukvården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen

Så här gör du om du vill ha hjälp

Du ansöker själv om stöd (självbetjäningssidor).

Du kan också kontakta oss via kundtjänst, 0410-73 30 00.

Kontakten med oss är frivillig och gratis.

Om du beviljas boendestöd får du en boendestödjare som tillsammans med dig gör en individuell genomförandeplan. Meningen är att du och boendestödjaren gemensamt utför olika sysslor/aktiviteter så att du bättre klarar av vardagen.