Barn och unga – våld i nära relation

Barn och ungdomar som upplevt våld i nära relation ska få möjlighet att bearbeta sina upplevelser och att uttrycka sina tankar, känslor och åsikter i en trygg miljö.

Vi har möjlighet att erbjuda individuella samtal och gruppverksamhet.

Individuella samtal – Trappan

Trappan vänder sig till barn och ungdomar i åldern 6-18 år som upplevt våld i nära relation.

Modellen bygger på att praktiskt stödja barnen och låta dem bearbeta sina upplevelser.

Trappan består av 8-12 samtal. Föräldrarna ska vara med i förberedelserna inför Trappan eftersom det är viktigt att de förstår hur barnet påverkats av våldet. En förutsättning för samtalen är att barnet är skyddat från fortsatt våld.

Barngruppen Lejonet

I Trelleborg finns också barngruppen Lejonet. Lejonet är ett pedagogiskt stöd- och utvecklingsprogram för arbete i grupp med barn i åldern 7-12 år som lever eller har levt i en familj med psykisk ohälsa, missbruk och/eller våld.

Information om barngruppen Lejonet

Externa länkar

Bris – för barn och unga

Rädda barnen – råd och tips för dig som förälder