Rugbyplan

I Trelleborg finns en rugbyplan och två ungdomsplaner på Pilevallen. Projektering och kostnadsberäkning pågår till investering av ny rugbyanläggning. Inför spelsäsongen år 2021 måste den nya anläggningen, enligt handlingsplanen, vara färdig.

Vad händer på rugbyplanen?

Vilka arrangemang och träningstillfällen är bokade på rugbyplanen?

Välj aktuellt datum i bokningsschemat.