Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Idrottsanläggningar och hallar är till stor del tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och arbete pågår med ständig förbättring.

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen om du har frågor eller synpunkter om tillgänglighet i idrottsanläggningar och hallar: kulturfritid@trelleborg.se.

Idrottsanläggningar tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

 • Anderslövs friluftsbad
 • Badhuset
 • Sjöviksskolan
 • Föreningarnas Hus
 • Ishallen (Söderslättshallen)
 • Kattebäckskolan
 • Köpingeskolan
 • Liljeskolan
 • Serresjöskolan
 • Skegrie idrottshall
 • Söderslättshallen
 • Söderslättsgymnasiet
 • Tennishallen, Albäck
 • Vångavallen
 • Västervångshallen

Gamla gymnastikhallar som inte kan anses tillgängliga för personer med rörelsehinder

 • Väståkraskolans gymnastikhall
 • Sjöviksskolans idrottshall
 • Klagstorps gymnastikhall
 • Smygehamns gymnastikhall

Mer information om kommunens arbete med tillgänglighet