Ungdomsbiljett och skolbiljett/resebidrag

Du som är ungdom och folkbokförd i Trelleborgs kommun kan ha rätt till ungdomsbiljett eller skolbiljett (resebidrag).

Ungdomsbiljett

Du som född 2005, 2004 eller 2003 och folkbokförd i Trelleborgs kommun kan få en ungdomsbiljett för resa med Skånetrafiken. Detta gäller oavsett vilken skola du går på eller i vilken kommun skolan ligger. Ungdomsbiljetten kommer att gälla dygnet runt, årets alla dagar.

Ungdomsbiljetten kommer att börja gälla från och med 1 augusti 2021.

Mer information om Ungdomsbiljetten

Skolbiljett (resebidrag)

Elever födda 2002, 2001 eller 2000 som studerar på kommunal eller fristående gymnasieskola ska ansöka om skolbiljett.

Om du har ett skolkort från föregående läsår ska samma kort användas under hela din studietid. Elever, årskurs 2 och 3, på Söderslättsgymnasiet som har skolkort ska inte ansöka om ny skolbiljett inför nästa läsår.

Skolbiljett (resebidrag) kan beviljas:

  • om du har minst 6 kilometer enkel resa mellan folkbokföringsadressen och Norregatan 47 (utgångspunkt mitt emellan S:t Nicolai och Bastionen enligt beslut av bildningsnämnden). Mäts med hjälp av Gula Sidorna/Eniro/Vägbeskrivning.
  • om du har rätt till studiehjälp enligt studiehjälpsförordningen.
  • om du inte uppbär inackorderingstillägg från kommunen eller från CSN.

Ansökan finns på Trelleborgs kommuns webbplats: E-tjänster/
Barn och utbildning/Gymnasium/resebidrag och busskort, ansökan.

E-tjänster

De första fem skoldagarna går det bra att åka utan skolbiljett/ungdomsbiljett.

Ansökan skickas till: Söderslättsgymnasiet Box 1008, 231 25 Trelleborg. Märk kuvertet med Busskort.

Du är skyldig att informera om du avbryter studierna eller flyttar från Trelleborgs kommun om du har skolbiljett.

Kontantbidrag beviljas endast i undantagsfall. En förutsättning är till exempel att allmänna kommunikationer inte finns eller inte går att utnyttja.

Frågor och mer information

Om du har frågor angående resebidrag och busskort, vänligen kontakta gymnasiets administratör.

E-post: admin.gymnasiet@trelleborg.se.