Kulturskolans regler och avgifter

Här kan du läsa om vilka regler och kostnader som finns på Kulturskolan.

Start vid höstterminen

Den största intagningen av elever görs inför höstterminen. När vi kan erbjuda plats kontaktar vi dig via e-post, telefon eller SMS i augusti eller vid första lediga plats under läsåret.

Om du inte har fått något platserbjudande är du kvar i kö.

Står du i kö får du i april/maj e-post med frågan om du vill stå kvar i kö. Du måste sedan logga in på Min sida och aktivera din plats i kön. Om du inte aktiverar platsen kommer du förlora din plats i kön.

Du som redan är elev på Kulturskolan har kvar din tid från vårterminen om inget annat meddelas.

Om du inte önskar fortsätta

Vid nyanmälningar måste du före tredje lektionstillfället meddela om du inte önskar fortsätta, annars debiteras full terminskostnad.

Uppsägning av plats

Din plats på kursen gäller tillsvidare. Uppsägning ska ske före 30 juni för höstterminen och före 31 december för vårterminen. Vid uppsägning efter 30 juni och 31 december debiteras full terminsavgift.

Uppsägningen ska göras av räkningsmottagaren via självbetjäningssidorna. Uppsägning till skolan eller läraren gäller ej.

Självbetjäningssidor.

Uppehåll av kurs

Det är möjligt att under en termin ta uppehåll från Kulturskolan i Trelleborg. Under uppehållet debiteras inte räkningsmottagaren. Önskar eleven att fortsätta kursen efter uppehållet så erbjuds förtur i mån av plats.

För att göra ett uppehåll så behöver räkningsmottagaren avanmäla eleven via Mina Sidor på Kulturskolans webbplats samt meddela Kulturskolan att uppehåll önskas. För att återuppta kursen krävs att räkningsmottagaren göra en nyanmälan samt kontaktar Kulturskolan för att meddela sin önskan om att nyttja dess förtur i mån av plats. Görs inte detta inom den termin som uppehållet avser så löper möjligheten till förtur i mån av plats ut.

Kostnader

  • 4-6 år 350 kronor/termin och ämne
  • 7-20 år 700 kronor/termin och ämne
  • körsång 350 kronor/termin om man endast är med i kör

Instrumenthyra

Du kan hyra alla stråk- och blåsinstrument. Instrumenthyran är 300 kronor/termin och instrument.

Familjerabatt

Det finns familjerabatt som innebär att du har en maxtaxa på 1 800 kronor/termin oavsett antal barn och ämnen. Eventuell instrumenthyra tillkommer.