Studie- och yrkesvägledning för grundskola

Till studie- och yrkesvägledaren vänder du dig för att få hjälp med frågor kring gymnasievalet, utbildningar och yrken.

Studie- och yrkesvägledning är en process med syfte att öka din självinsikt och förståelse för din omgivning.

Vägledningen är till för att du ska:

  • bli medveten om dig själv i din situation i dag
  • se/bli medveten om dina möjligheter och begränsningar
  • se/bli medveten om olika alternativ
  • fatta egna beslut.

Studie- och yrkesvägledaren kan fungera som ett bollplank och hjälpa dig att konkretisera dina tankar och önskemål. Studie- och yrkesvägledaren kan även ge dig allmän information om bland annat utbildningar och yrken som du kan behöva för att komma vidare i din planering.