Avgifter, regler och abonnemang

Här kan du läsa om våra abonnemang och övriga tjänster. Här finns också information om vilka regler och föreskrifter som styr avfallshämtningen i Trelleborgs kommun.

Taxor och avgifter

Avfallshanteringen finansieras enbart genom taxor och avgifter utan något stöd från skattemedel. Hur mycket du betalar och vad som ingår beror på vad du har för abonnemang.

Taxor och avgifter för avfall och återvinning.

När hämtas mitt avfall?

Hämtningsdagar för dina avfalls- och trädgårdsavfallskärl hittar du på Mina Sidor. Följ länken till Mina sidor och logga in med kundnummer. Ditt kundnummer hittar du längst upp till höger på fakturan från Trelleborg kommun.

Mina sidor (öppnas i nytt fönster)

Abonnemang för hämtning av matavfall i flerfamiljshus

Som fastighetsägare ska du ha ett abonnemang för hämtning av avfall i flerfamiljsfastigheter. Utsortering av matavfall är obligatorisk och kostnadsfri. Kontakta Trelleborgs kommuns kundtjänst om din fastighet saknar abonnemang i nuläget.

Här kan du läsa mer om hur matavfallsinsamlingen går till.

Helårsabonnemang för en- eller tvåfamiljsfastigheter

En- och tvåfamiljsfastigheter har standardabonnemang med källsortering av hushållsavfallet i åtta fack.

  • Kärl 1 töms varannan vecka.
  • Kärl 2 töms var fjärde vecka.

Alternativ till ett standardabonnemang för en- och tvåfamiljsfastigheter är ett 190 liters-kärl för restavfall och ett 140 liters-kärl för matavfall som töms varannan vecka. Flerfamiljsfastigheter och verksamheter har oftast veckotömning av 660 liters-kärl eller 370 liters-kärl.

Abonnemang för fritidshus

Så här fungerar tömningen av avfallskärl för dig som har fritidshusabonnemang:

  • Kärl 1 töms varannan vecka, 17 gånger per år, under veckorna 11-43 eller veckorna 12-44.
  • Kärl 2 töms 9 gånger per år under vecka 11-43, vecka 12-44, vecka 13-45 eller vecka 14-46 beroende av vilket område din fastighet tillhör. Logga in på Mina sidor eller kontakta Trelleborgs kommuns kundtjänst om du är osäker på ditt hämtningsschema.

Gemensamt kärl med grannen

Du som inte har så mycket avfall kan ansöka om att dela kärl med närliggande fastighet. Tänk på att båda fastigheterna fortfarande ska betala den fasta grundavgiften var för sig även om du och din granne delar avfallskärl. Läs mer under taxor och avgifter. Ansök i vår Självbetjäning.

Extra mycket avfall

Om du vid enstaka tillfällen har extra mycket avfall kan Trelleborgs kommun mot avgift utföra en extra hämtning. Hämtningen utförs inom tre arbetsdagar efter att du gjort din beställning.

Tillägg för dragavstånd av avfallskärl

Om du inte själv kan dra fram avfallskärlet till hämtstället på vägen kan du beställa ett abonnemang där förflyttningen av kärl ingår. Detta abonnemang kan beviljas om hela dragvägen är hårdgjord och utan lutning. Se Taxor och avgifter.

Är din fastighet obebodd?

Om ditt hus är obebott under en tid, till exempel under en renovering, kan du ansöka om tidsbegränsat uppehåll från hämtning av hushållsavfall och slam. Ansökningsblanketten hittar du under Självbetjäning och Felanmälan. Tänk på att du måste betala den fasta grundavgiften för avfallshantering även om du beviljas tidsbegränsat uppehåll från hämtning.

Du ansvarar för avfallskärlet som finns på fastigheten

Alla avfallskärl som sätts ut i kommunen ägs av Trelleborgs kommun. Om ditt avfallskärl förstörs eller försvinner blir du som fastighetsägare ersättningsskyldig.

Ta hand om ditt avfallskärl genom att skölja ur det vid behov, särskilt under den varma årstiden. Illaluktande avfallskärl är inte trevligt, varken för dig eller för personalen som hanterar kärlen.

Mina sidor

Självbetjäning