Hämtning

Hämtningsdagarna för dina avfalls- och trädgårdsavfallskärl finns på Mina Sidor. Följ länken till Mina Sidor och logga in med kundnummer (finns längst upp till höger på fakturan från Tekniska förvaltningen, Trelleborg kommun).

Viktigt att veta om avfallshämtningen

  1. Avfallskärlen töms måndag-fredag, även vid helgdag, klockan 06.00-22.00. Avfallskärlet ska stå på hämtningsplatsen senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Om ditt avfallskärl inte har blivit tömt ska du omgående anmäla utebliven hämtning genom Trelleborgs kommuns e-tjänst Självbetjäning och Felanmälan. Du kan också kontakta Trelleborgs kommuns kundtjänst. Låt avfallskärlet stå kvar på hämtningsplatsen tills det blivit tömt.
  2. Avfallskärlen ska placeras väl synliga, högst tre meter från farbar väg eller på annan överenskommen plats. Generellt sett ska kärl för hushållsavfall stå med handtaget och hjulen mot gatan/vägen. Om du har ett avfallskärl med tre hjul kan du placera avfallskärlet med det lilla hjulet mot gatan eller vägen, om hela underlaget fram till sopbilen är slätt, hårdgjort och utan lutning. Som hårdgjort underlag räknas asfalt, plattor eller liknande. Löst grus, singel och gräs räknas inte som hårdgjort underlag.
  3. Paketera ditt avfall ordentligt för att undvika att det flyger ut och skräpar ner vid tömningen.
  4. Transportvägen måste hålla en viss standard. Ett insamlingsfordon väger cirka 18 ton så fri sikt och framkomlighet är av största vikt. Som fastighetsägare bör du varje år se över växtligheten nära körbanan och vid behov beskära eller ta bort träd, buskar och häckar.

Avfallshämtning vintertid

Tänk på att du som fastighetsägare är skyldig att hålla vägen fram till avfallskärlet fri från snö och is så att den som hämtar avfallet inte riskerar att skada sig i arbetet. Skotta även bort snövallen efter snöplogen eftersom det är svårt att dra kärlet över vallen. Ta också bort snö från kärlets lock.

Om den som hämtar avfallet bedömer att vägen till din fastighet inte är körbar på grund av snö utförs inte avfallshämtningen. Hämtning utförs inte heller om du inte har skottat bort snö fram till avfallskärlet. Då får du själv förvara avfallet till nästa ordinarie hämtning. Du kan också beställa en hämtning på annan tid än den normala mot avgift.

På vintern kan en alternativ placering av ditt avfallskärl intill en farbar väg vara bra om möjlighet finns. Prata med kommunens avdelning för avfalls- och återvinning.

Handbok för avfallsutrymmen och transporter

Branschorganisationen Avfall Sverige har gett ut en handbok som förklarar både lagkrav och branschkrav och som ger dig tips om hur du kan skapa en trevligare plats kring avfallskärlen både för dig själv och för den som hämtar ditt avfall.

Mina sidor (öppnas i nytt fönster)

Självbetjäning och felanmälan