Anmäl klagomål på boendemiljö

Bor du i lägenhet eller villa? Oavsett vilket är en bra bostadsmiljö viktigt för att du ska må bra.

I Sveriges miljölagstiftning, miljöbalken, finns särskilda bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra skador på hälsa och miljön. Begreppet hälsoskydd används för att beskriva förebyggande åtgärder för att förhindra olägenhet för människors hälsa. Olägenhet för människors hälsa kan vara problem som för höga bullernivåer från industrier, trafik, ventilationsfläktar och pumpar, en kall och dragig lägenhet eller för låg varmvattentemperatur.

Fastigheten du bor i kan innehålla miljögiftet PCB i fog- eller golvmassor eller ha en för hög radonhalt. Om du energisparar, gör det då på ett sätt som inte försämrar ventilationen eller skapar fukt- och mögelskador. Vill du veta mer eller har har klagomål på boendemiljö kan du kontakta miljöavdelningen eller göra en anmälan i formuläret här på sidan.