Bostadsanpassning

Om du har ett bestående funktionshinder kan du ansöka om bidrag för att anpassa den bostad du är skriven på och där du bor permanent. Bostadsanpassningsbidraget är för dig som har en funktionsnedsättning, rörelsehinder, nedsatt syn, kognitivt funktionshinder eller allergi.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Det kan till exempel vara att ordna en ramp, installera spisvakt eller sätta upp räcke.

Bidrag kan ges även för andra åtgärder än dessa exempel men det ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärd och funktionsnedsättning.

En förutsättning för bidrag är att åtgärderna inte kan tillgodoses på enklare sätt med hjälpmedel.

Hur mycket kan jag få i bidrag?

Bidraget motsvarar en skälig kostnad för beviljade åtgärder. Om du väljer en dyrare lösning får du själv betala den extrakostnaden.

Vem gör vad?

Kommunen handlägger och beslutar om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222). Vid bifall betalar kommunen ut bidraget då anpassningen är färdig.

Du gör detta:

  • Om du bor i bostads- eller hyresrätt kontaktar du fastighetsägaren som ska godkänna att du får genomföra en sådan anpassning.
  • Kontakta sakkunnig (arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig) som skriver intyg utifrån sin bedömning. Intyget ska bifogas din ansökan.
  • Begära in offerter från entreprenör
  • Vid behov ansöka om bygglov eller göra bygganmälan.

Tänk på att inte ingå avtal med entreprenör innan du fått beslut om bidrag.

Ditt avtal med entreprenör

Det är konsumenttjänstlagen (1985:716) som gäller mellan dig och den entreprenör du anlitar. Du beställer själv arbetet. Avtalet mellan dig och entreprenören ska följa vanliga regler för avtal och du ska kunna påverka åtgärdernas utförande. Det är alltså ingen skillnad jämfört med om du valt att inte söka något bostadsanpassningsbidrag.

Så här ansöker du

Du ansöker via vår e-tjänst (se länk nedan). Du kan få hjälp med e-tjänsten hos kundtjänst på Rådhuset där det också är möjligt att få hjälp med att fylla i blanketten.

För mer information

Kontakta Trelleborgs kommuns kundtjänst via kontaktuppgifter här intill. Via kundtjänst kan du även nå handläggaren för bostadsanpassning.

Ansök om bidrag för bostadsanpassning (Självbetjäningssida)

Om skriftlig ansökan, skicka till:

Handläggare av bostadsanpassningsärenden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Algatan 13
231 83 Trelleborg

Andra hjälpmedel för funktionsnedsatta